ÅRETS INITIATIV

Vad är Årets initiativ?

Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser. Bakom priset står Forum – idéburna organisationer med social inriktning tillsammans med IBM och Vinnova. En av det civila samhällets viktigaste funktioner är att vara initiativtagare till positiv samhällsförändring. Genom att människor går samman för att förändra i sin egen eller andras vardag bidrar vi tillsammans till ett bättre samhälle. Civilsamhället har tidigare skapat till exempel förskolan, A-kassan, brandkåren och biblioteken – initiativ som förändrat samhället och människors liv, i både smått som stort. Dessa typer av initiativ vill vi främja genom ett pris!

Kriterier

Vi söker en partipolitiskt obunden organisation inom Sveriges civilsamhälle som under 2016/17 drivit ett nytänkande initiativ som haft en betydelsefull roll för att förändra samhället till det bättre. Initiativet ska också ha visat på kreativitet, effekt och att det är hållbart i meningen att det kan leda till en permanent förbättring.

Pris

Vinnaren av Årets initiativ kommer att erbjudas konsultativt stöd från IBM i att förstå, förbättra och förstärka sin organisation, kring ett projekt eller område vi identifierar tillsammans. Priset delas ut under festliga former på den Internationella Frivilligdagen den 5 december.

Deadline

Nominera senast den 20 september.

DIN NOMINERING

Nominera det initiativ du tycker förtjänar årets utmärkelse.

Namn på organisationen:*
Beskriv kort initiativet du nominerar:*
På vilket sätt är initiativet nytänkande/kreativt? *
Beskriv vilka effekter initiativet har haft och på vilket sätt det kommer kunna leda till permanent förändring?*

ETT SAMARBETE MELLAN

KONTAKT

Årets Initiativ drivs av Forum - Idéburna organisationer med social inriktning

Forum
Hantverkargatan 3F
112 21 Stockholm
kansli@socialforum.se
(+46) 8- 651 07 21